درباره ما

شرکت ابراهیم ارائه کننده دستگاه های نظافت صنعتی، مانند کلمبوس آلمان تولید کننده انواع مدل اسکرابر اعم از کفشو کاربر از پشت (بدون راننده) و زمینشوی با راننده، دستگاه های جارو برقی تجاری و اداری و دستگاه های پولیشر، کرنسله آلمان، تولید کننده ی دستگاه های شوینده فشار قوی و واترجت برقی و و دیزلی و دایناجت ارائه کننده شوینده های فوق فشار قوی آب، سانتو ئما تولید کننده ی  انواع مبل، موکت و فرش شوی و بیف ایتالیا ارائه کننده ی دستگاه های بخار شوی های صنعتی و نیمه صنعتی می باشد.